Hållbarhet

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning.

Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

ORA GWM - Towards a greener future of mobility (pdf) »

Återvinning

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent.

Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på mobilitysweden.se.

För närmaste mottagningsställe, se: bilretur.se