Friskrivningsklausul

ORA Sverige försöker på alla sätt sammanställa innehållet på dessa webbsidor och se till att de uppdateras regelbundet. De är dock endast till för att ge icke-bindande allmän information och kan aldrig ersätta detaljerade specifika råd för att hjälpa en potentiell köpare att fatta beslut. Tekniska data och utrustning för de beskrivna fordonen ska endast ses som exempel.
 
Sådana tekniska data och utrustning kan variera, särskilt beroende på i vilket land fordonen säljs.
 
De kan ändras vid varje tidpunkt. Du får bindande uppdaterad information om tekniska data, utrustning och egenskaper för våra fordon exklusivt från din auktoriserade återförsäljare.
 
ORA Sverige garanterar inte att informationen på dessa sidor är uppdaterad, korrekt, fullständig eller tillgänglig vid varje tidpunkt.
 
När vi hänvisar till webbsidor från tredje part (länkar), tar ORA Sverige inget ansvar för innehållet på dessa sidor. När du tittar på referensinformation så är det inte längre ORA Sverige:s information. Avvikande regler kan därför gälla vid service från tredje part, i synnerhet när det gäller datasäkerhet.
 
ORA Sverige friskriver sig dessutom från allt ansvar för relaterade tjänster, i synnerhet vid nedladdning av filer som ORA Sverige tillhandahåller på ORA Sverige:s webbsidor.
 

Copyright

Alla texter, bilder och annat arbete som publiceras på webbsidorna skyddas av upphovsrätt tillhörande ORA Sverige om inget annat sägs. All kopiering, distribution, lagring, spridning, sändning, återgivning eller överföring av innehållet utan medgivande från ORA Sverige, är förbjuden.
 

Prisuppgifter

Priserna som anges på denna webbplats är tillverkarens rekommenderade cirkapriser och kan variera från gång till gång. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Vi ber er kontakta er lokala ORA-återförsäljare för att säkerställa att bilen är beställningsbar enligt era önskemål.